Cartoons

in #palnet2 years ago

Cute little yellow cartoon chicken!

20191202_090803.jpeg

Frogs!Cute pig!

20200113_125429.jpg

Nakon gledanja ovih slika, preporučujem svima da u vreme korone pogledaju neki crtani film za decu.

"Đole proleće", kultni crtani film bez kog nema proleća!

Hvala vam na vremenu posvećenom mojim postovima.
Imajte divan prolećni dan!

Srećni bili!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.041
BTC 29362.41
ETH 1970.52
USDT 1.00
SBD 2.45