"Sentrifugi / Centrifuge" by TFG (TONTTU) & Keith 'Zig' Stewart (Spoken Word over Progressive Metal with Music Visualization)

in #palnetlast year

One Media® presents
"Sentrifugi / Centrifuge"
by
TFG (TONTTU) & Keith 'Zig' Stewart
(Spoken Word over Progressive Metal with Music Visualization)

"Sentrifugi / Centrifuge"

#musicvideo featuring #ambient #industrial #progressivemetal and #spokenword relating a societal ill to personal phenomenology quite common in internet communities...

Recorded November 27-30, 2019 with its video production completed the following week, this music video features the Finnish language epic poetry of TFG (TONTTU) here relating a societal ill to personal phenomenology quite common in internet communities in this present age.

Sentrifugi / Centrifuge


poetry by TFG (TONTTU)

Tiedän tietäväni...
[ I know that I know... ]
Enkä arvosta muiden tietoja...
[ And I do not think much of other people’s knowledge... ]
Tai niinsanottuja faktoja, kuten he niitä valheellisesti kutsuvat...
[ Or so called facts, as they falsely call them... ]
Enkä ymmärrä, miksi he edes koettavat järkyttää olemassaoloani...
[ Nor do I understand, why they even bother to try to shake my existence... ]
Tahikka sen perusteita...
[ Or its foundations... ]
Järjettömillä väitteillään...
[ With their absurd arguments... ]
Sillä minä tiedän paremmin...
[ For I know better... ]
Olenhan minä sentään minä...
[ As I am me in the end... ]
Minä olen saari ja linnake!
[ I am an island and a fortress! ]

Blokkaan tietoisesti asioita ympäriltäni...
[ Knowingly I block some things surrounding me... ]
Kiellän kaiken näkemystäni rikkovan...
[ I categorically deny everything that tries to violate my vision… ]
Ja imen itseeni vain totuudet...
[ And I suck in nothing but the truths... ]
Jotka tukevat jo olemassaolevaa näkemystäni.
[ That already support my existing views. ]

Pyörin kuplassani yhä nopeammin ja nopeammin...
[ I roll around in my circle going faster and faster... ]
Olemukseni alkaessa liueta...
[ And as my essence starts to dissolve... ]
Muodostuen osaksi ympäröivää seinämää...
[ Becoming a part of the walls... ]
Kuin sentrifugissa konsanaan.
[ Like it would happen in a centrifuge. ]

Alkaessani nyt huutamaan totuuksiani maailmalle...
[ As I now start yelling my truths to the world... ]
Odotan kaikkien pysähtyvän kuulemaan minua...
[ I expect everyone to stop and hear me out… ]
Ymmärtämään erinomaisuuteni ja faktojeni vahvuuden...
[ To understand my excellence and the strength of my facts... ]
Kierrän villisti ympäriinsä kuplani kasvattaessa kokoaan...
[ I circulate in a wild manner as my bubble gains more magnitude… ]
Aina osuessani uusiin ihmisiin ja heidän liittyessään pyhään missiooni.
[ Every time I hit into new people and them then joining in my holy mission. ]
Kuplani saavuttaessa kriittisen massan...
[ As my bubble reaches the critical mass... ]
Pystyn jyräämään jäljellä olevan vastarinnan pelkästään elopainollani...
[ I can steamroll the resistance that is still left solely with my live weight… ]
Nyt minä olen ihmiskunta, minä olen totuus!
[ For I am now the human race, I am the truth! ]

Happy listening!
Zig


©2019 One Media®

Sort:  

Congratulations @onemedia! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 18000 upvotes. Your next target is to reach 19000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!