Filipino to Cebuano to Maranao----(translation)

in #pagsasalin4 years ago (edited)

Marami sa ating ang gustong matuto ng ibang wika. Marami ang gusto na matutong magsalin ng kanilang wika sa ibang wika kaya ang aking e popost ngayon ay pagsasalin ng mga salita sa ibang wika, Magsasalin ako ng mga salita mula sa wikang Filipino at esasalin ko ito sa cebuano at isasalin rin sa wikang maranao. Ang aking mga isasalin ay Basic muna, sa mga may feedback and suggestions, just comment down.

FILIPINO - CEBUANO - MARANAO

 1. ako - ako - sak'n
 2. siya - seya - s'kanyan
 3. ina - inahan - ina
 4. ama - amahan - ama
 5. babae - baye - babay
 6. lalaki - laki - mama
 7. ate - ate - ate/kaka a babay
 8. kuya - kuya- kuya/ kaka a mama
 9. sila - sila - siran
 10. kami - kami - s'kami
 11. maganda - gwapa - mataid
 12. pangit - maot - marata
 13. mukha - nawong - buntal
 14. ulo - ulo- ulo
 15. leeg - le-og - leg
 16. kamay - kamot - lima
 17. paa - tiil - s'ki
 18. mata - mata - mata
 19. ilong - ilong - ngirong
 20. bibig - ba-ba - ngari