ontbaas (versifex poem #18)steemCreated with Sketch.

in #ontbaas10 months ago

geen ook hik seinen slomnuut marhen
ze us dat mam feelap vlelrefroen tesfaangi
gek a vam troonin nenindreut tetnoon
ergde ep vech saatsan vesgestoot dechstoon

aatvoor kruch mieset ven verfliech dekden
het iks die bop faachup velgevoen bechvaangi
spim of den daafen nefherluuns lensgemam
epraut ja den faapeks motreraar wemjemam

egooch erg mes kielet pansgedaut tursnen
dol zij dep deuron zopgekluit katdaangi
oonshij mets daulsom spif gepaan nenboon
eensen ep vef zaanef wrinommaaf damshoon

ideins door hun baanam fefrebeens jinsten
te al wel pek zeemit zanverslees denmaangi
aakof daps deeson jas gevlool bunnemam
eenhet an hes skeechen gengediets wronssemam

een il niet tich voekip ditsbevriel jomten
oethij lel peelep nes ontbaas nekpaangi
fos zij prim doemit drimgemaar sasdren
idoom van dim deimset mepontnooch slernaangi


This is a poetry account now. Read my blog posts on Hive.