Wanneer is het online beïnvloeden van mensen misleiding?

Ieder bedrijf is erop gericht om omzet te maken. Je zult toch de rekeningen moeten betalen. Om omzet te genereren heb je een website laten waarop je jouw producten of diensten aanbiedt. En om te zorgen dat consumenten jouw waar gaat kopen heb je besloten dat je hem een handje gaat helpen om de koop te doen: je gaat ze beïnvloeden om een aankoop te doen.

Er is tegenwoordig bijna geen website waarop bezoekers niet op de een of andere manier worden beïnvloed. Denk bijvoorbeeld aan het sturen op weggevers, inschrijven op de nieuwsbrief of direct bij het kopen van producten en diensten.

Is het beïnvloeden van bezoekers van de site of app altijd toegestaan? Mag je er alles aan doen om iemand te beïnvloeden? Nee. In sommige situaties is er sprake van misleiding. In dit artikel neem ik je mee in het verschil tussen online beïnvloeden en misleiden van consumenten.

Lees hier meer: https://www.ris-rijkschroeff.nl/Blogs/Ondernemingsrecht/Wanneer-wordt-het-online-benvloeden-van-mensen-misleiding

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 65198.49
ETH 3150.06
USDT 1.00
SBD 4.01