Hello Steem

in nowy •  9 months ago 

Chciałbym powitać całą społeczność Steem, jestem tu nowy.
Nie wiem jeszcze jak funkcjonuje cały serwis. Mam nadzieję że uda mi się zapoznać z zasadami jego działania i zrozumiem je.
Czy jest tu ktoś grający w Minetest?
Pozdrowionka.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!