mini battleship

in #norway3 years ago (edited)

mini battleship – Kopi.png

Reglene er som alltid:

SBD går til den som velger riktig rute.
1 forsøk per dag.
Røde ruter er bombardert.

Vil også gi en stor takk til @flatman som gjør utbyttet på konkurransen mye større ved å upvote kommentarer.
Forhåpentligvis vil SP på denne kontoen eskalere litt mer i fremtiden, vil nå prioritere det med begge kontoene en periode så dere trofaste spillere skal tjene mer på å være med.

Er som sagt også alltid mulighet for å komme med forslag til spill så vi får litt variasjon her.

Og som alltid hvis du ønsker å bli medlem/investor, hvis du har tro på denne siden og ønsker en arkadehall åpnet et sted i Norge i fremtiden (ikke minst få litt ekstra utbytte og medlemsfordeler på denne siden) så send et minimum av 1 SBD med notatet medlemsskap (legg ved e-post hvis du vil være på mailinglisten).

Liten sidenote, det er ikke alltid jeg er ved pcn, andre kontoen som er linket på telefonen, så kan lønne seg å se an kommentarene før du velger en rute. Jeg vil ikke lenger kommentere på om rutene er tatt, så det vil minke vinnersjansene.

Sort:  

B6

c7

B2

E3

C4

D2

E6

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.023
BTC 13882.26
ETH 389.87
USDT 1.00
SBD 0.96