a nőgyilkosságok megelőzésének módja

in #no2 years ago

Magától értetődik, hogy az ember mindenféle nézeteltérés következtében mindig meg fogja ölni az embert. Ha a nők gyilkosságával korlátozza a problémát, akkor csak irodalmat keres. megoldásokat kell találnunk a gyilkosságok és a civilizáció megakadályozására.

Az ember legdinamikusabb kapcsolata az ellenkező nemmel fennálló kapcsolat. ezért nagy szeretet és gyűlölet lenne.

Azt mondod, hogy a gyilkosságot elkövető ember számára nagy büntetéseket kell alkalmazni. Ha elégette az ember testét, és megbünteti a megmaradt lelket, akkor is gyilkosságot követnek el gyűlölet és elnyomás motivációjával.

tartózkodjon távol a rossz fiúktól, ha nem akarja, hogy személyesen ki legyen téve a férfi erőszaknak; de mi lehetséges! a természetben van. A gonosz ember nem mindig teszi meg a gonoszt, hogy megvédjen téged, eljön az a nap, amikor karddal szúr meg téged.

Sort:  

Congratulations @seemoon! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Vote
You got a First Vote

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!