You are viewing a single comment's thread from:

RE: Islam maakt kinderen onbetrouwbaar en gevaarlijk

in #nl3 years ago

Hoe kun je verwachten dat het islamitische gevaar zal afnemen in de komende decennia?

Het is een heel klein percentage dat aanslagen pleegt. Al zitten indd de gevangenissen vol met "moslims" Maar dat zijn vooral drugs delicten, en het was zelfs een Bredase pastor die zij als je echt blut bent "mag" je stelen.... Je hebt een miljoen moslims in Nederland en die zijn echt niet allemaal terrorist of van de I.S.

Als je in Amerika kijkt , heb je op de hoek van ground zero een moskee. Mensen daar hebben veel minder problemen met moslims. Zelfde in Spanje met die aanslagen laatst. Er werd naar de persoon gekeken, en niet alle moslims werden aangekeken. En terecht als je het mij vraagt.

Ik verwerp elke vorm van extremisme, behalve extreem veel wiet roken...

peace

Sort:  

Wie een moordzuchtige, misogyne, veroveringsideologie aanhangt, is niet alleen onderdeel van het probleem, maar ook een potentieel gevaar.

Een goede moslim is degene die je enkels vasthoudt, terwijl de radicaal je kop eraf hakt.

Jij vindt nazi’s die niet persoonlijk een Jood naar de gaskamer hebben gebracht geen onderdeel van het probleem nazisme?

Bovendien: moslims worden in het westen massaal geherislamiseerd. Op het moment hun aantallen groot genoeg zijn om de slag te slaan, kiezen moslims dan voor de opdrachten van Mohammed of voor het beschermen van onschuldige westerlingen?

Wetenschappelijk onderzoek van Ruud Koopmans toont dat 60% van de moslims in Nederland meent dat moslims terug moeten gaan naar de 1400 jaar oude kern van islam. Geen modernisering, geen afscheid nemen van de vele oorlogszuchtige en mensonterende opdrachten uit de Koran en ahadith, maar terug naar de historisch radicale kern.

75% van de moslims in Nederland meent dat er maar één interpretatie is van islam, waar iedere moslim zich aan moet houden. Koranverzen op één manier interpreteren, is de verzen letterlijk nemen.

70% van de moslims in Nederland acht de islamitische religieuze wetten belangrijker dan de Nederlandse grondwet. Vanuit islam worden door de mens gemaakte wetten niet erkend.

Ondanks alle voordelen die een westers bestaan heeft ten opzichte van een bestaan in islamlanden, constateert het sociaal cultureel planbureau dat nagenoeg alle moslims in Nederland de leer van Mohammed als leidraad hebben.

44% van de ummah steunt de 11% bereid tot geweld. “Het zijn er maar een paar” is naïef en onrealistisch.

Loading...

En op de vraag die je citeert “hoe kun je verwachten dat het islamitische gevaar de komende decennia afneemt?” wat is daarop je antwoord na het kennisnemen van de feiten in mn andere reactie?

Je sluit je aan bij een conspiracy-gekkie. You rest my case then.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12946.93
ETH 415.07
USDT 1.00
SBD 1.01