Links en Rechts of ELITEvertegenwoordigers en VOLKSvertegenwoordigers?steemCreated with Sketch.

in nl •  11 months ago

Het idee dat er noemenswaardige verschillen bestaan tussen politieke partijen zoals VVD, CDA, D666 en ChristenUnie, kabinet Rutte 3, is een achterhaalde gedachte. Deze partijen doen alsof ze moesten onderhandelen om er samen uit te komen, maar met betrekking tot kerndossiers denken en handelen zij hetzelfde en dienen zij dezelfde club: de mondiale elite.

De vernietiging van de Europese natiestaten en van de westerse cultuur is in volle gang en een te groot deel van het volk doorgrondt de basis van de politieke misère nog niet.

Zij denken nog te kiezen tussen ‘links’ of ‘rechts’. In werkelijkheid kies je als burger voor elitevertegenwoordigers of volksvertegenwoordigers. En helaas kiezen teveel burgers nog steeds voor de eerste club, zichzelf daarmee steevast in de voet schietend.

Geen van de oudere politieke partijen in de Tweede Kamer is oprecht tegen de illegale overheveling van soevereiniteit naar de dictatoriale, megalomane en oorlogszuchtige EU. Laat staan voor het terughalen van reeds illegaal overgedragen soevereiniteit.

Partijen die zichzelf ‘links’ noemen zijn unaniem ontegenzeggelijk vóór de EU, terwijl de EU overduidelijk in dienst staat van de elites en multinationals. Niets ‘links’ aan.

Geen van de oudere politieke partijen in de Tweede Kamer is oprecht voor democratie. Een bindend referendum is hun grootste nachtmerrie. VVD en D66 hebben het woord democratie in de naam, maar hekelen het concept intens. Het is allemaal één grote leugen. Alles draait om macht en geld.

Geen van de oudere politieke partijen in de Tweede Kamer komt oprecht voor de veiligheid en toekomst van de Nederlandse burgers op, terwijl ‘rechts’ pretendeert law & order als een prioriteit te hebben. Zij willen de grenzen openhouden; mensen met onverenigbare normen, waarden en tradities blijven importeren; en stellen de belangen van de elites altijd boven de belangen van het volk.

‘Rechts’ pretendeert islam kritisch te beschouwen, maar de VVD faciliteert deze moordzuchtige, misogyne veroveringsideologie in de praktijk ten volle.

Rechts, midden en links zijn achterhaalde termen die geenszins recht doen aan de realiteit. De regentenpartij is een groep van oudere politieke partijen die om de zoveel jaar stuivertje wisselen, maar gezamenlijk al decennialang de agenda van de elites ten uitvoer brengen.


Geef in de comments aan welke partijen volgens jou elitevertegenwoordigers zijn en welke partijen volgens jou volksvertegenwoordigers zijn.

VVD
PVV
CDA
D66
GL
SP
PvdA
CU
PvdD
50plus
SGP
FvD


Waardeer je mijn input op Steemit? Volg me, vergeet mijn posts niet te voorzien van een upvote en resteemen wordt natuurlijk ook gewaardeerd!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order: