Elites hebben burgers onderschat met referendumwet

in nl •  2 years ago 

Sinds juli 2015 kent Nederland de Wet raadgevend referendum. Dat geeft burgers de mogelijkheid om, nadat een wetsvoorstel in Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, binnen een beperkte termijn 300.000 handtekeningen in te zamelen en daarmee een raadgevend referendum af te dwingen.

Kernwoord is uiteraard ‘raadgevend’ en 300.000 handtekeningen verzamelen in enkele weken leek onmogelijk. Zo is de wet dan ook ontworpen; de burgers van Nederland moesten denken dat ze vanaf 2015 meer invloed op politieke besluiten zouden krijgen, dat er meer sprake zou zijn van democratie, maar in de praktijk moest het nagenoeg onmogelijk zijn om dat werkelijk te realiseren.

Tot het referendum over Oekraïne aantoonde dat de Nederlandse burgers dat wel degelijk voor elkaar konden krijgen. Vervolgens toonde Mark Rutte (VVD) namens de elites hoe ondemocratisch de Nederlandse politiek is en hoe groot de hekel aan invloed vanuit het volk is.

Nu moet de Wet raadgevend referendum snel verdwijnen.

Zonder referendum wordt namelijk niet opnieuw keihard aangetoond dat politiek Den Haag de wens van het volk volledig negeert en er van volksvertegenwoordiging in de praktijk geen sprake is.

In juni 2005 is in Nederland voor het eerst in 200 jaar een landelijk raadplegend referendum gehouden over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Het Nederlandse volk zei massaal NEE tegen het overdragen van soevereiniteit aan de megalomane, dictatoriale Europese Unie. 61,5% van de Nederlanders met stemrecht heeft de overheveling van vrijheid en rechten aan de EU afgewezen.

Vervolgens liet toenmalig premier Balkenende (CDA) enkele oppervlakkige wijzigingen doorvoeren, waaronder de naam van het verdrag, om de Europese Grondwet als het Verdrag van Lissabon alsnog goed te keuren namens Nederland. Dit keer zonder opnieuw de burgers te raadplegen via een referendum natuurlijk.

Belazeren van het volk, dat kunnen de elites als geen ander.

Zowel het houden van het referendum in 2005 als het invoeren van de Wet raadgevend referendum in 2015, bewijzen dat de elites in Den Haag de burgers enorm onderschatten. Men dacht het volk te kunnen manipuleren in een JA in 2005 en men dacht dat de Nederlandse burgers nooit binnen 6 weken 300.000 handtekeningen zouden kunnen verzamelen.

Onderschatting alom en de machthebbers zaten er volledig naast.

Het volk ziet de eigen kracht nog niet, verenigt zich nog te weinig, maar heeft veel meer macht dan men denkt. Natuurlijk zijn we opzij geschoven na betreffende referenda, natuurlijk is onze soevereiniteit afgenomen, natuurlijk lijkt het steeds weer alsof we niets te zeggen hebben, natuurlijk word je daar als burger moedeloos van.

De kern voor de elites was ‘raadgevend’.

De kern voor de burgers is ’verenigd’.

Zodra we besluiten samen te strijden voor onze rechten en vrijheden, zullen we winnen.

Want wij zijn met meer....

6796D21D-D1D4-4FDB-9FDF-0ED94339A2AF.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Mooi artikel.De afschaffing van de referendumwet is het grootste kiezersbedrog uit de nederlandse historie , hetgeen zich hopelijk zal revancheren bij komende verkiezingen.

gezien agenda 2030 vind ik het niet verstandig om zolang te wachten. Ze maken mij te veel vaart om ons in die Nazi uni te dumpen

  ·  2 years ago (edited)

Ik ben een groot voorstander van implementatie van beste methodes die bij draagt aan een zo goed mogelijk democratisch systeem waarbij gezamelijk inspraak is met als resultaat een betere toekomst voor ons allen. De vraag is natuurlijk wel wat beter is, daar kunnen we dan over debateren. Jaren, misschien wel tientallen jaren lang, was ik voorstander van een referendum, van gekozen leiders en dergelijke, maar wat ons de recente history leert is dat een groot deel van de stemmers, geen echt stem uitbrengen. Veel stemmers:

  1. weten niet wat de echte consequenties zijn van hun beslissing - voor het the Europa referendum waren er twee documenten die super dik waren, ik denk dat ik 1 van de weinige ben die die document gelezen heb, de media geeft zo haar kijk op de zaken, en die is niet onpartijdig, echter daar wordt wel de mening van door vele stemmers op gebaseerd

  2. veel stemmers stemmen op emotie - Europa neem tmijn cultuur as - dat is wat mij betreft onzin - Friesland heeft toch ook nog haar eigen cultuur terwijl ze al meer dan 200 jaar onder de NL vlag vallen en zelfs meer dan 500 jaar onder een soort gemeenbest wat nu NL en Vlaanderen is?

  3. veel stemmers volgende dat wat hun vrienden/familie/buren stemmen - kudde gedrag

Wat ik probeer te zeggen is dat een democratisch systeem met iedereen een echte stem, alleen maar werkt wanneer ieder stem een doordachte stem is. Helaas moeten we constateren dat dit veelal niet het geval is. Onder niet doordachte stem valt dus ook de 'tegen het system' stem, zoals de stemmen die partijen krijgen die echt niet een goede nieuwe toekomst kunnen in leiden, partijen die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Ook buiten Nederland kunnen we zien dat het lang niet altijd goed werkt, zelfs helemaal niet goed - bv USA met mister Trump, wat een drama.

Steemit laat overigens ook zien hoe het gesteld is met 'stemmen'. Er wordt niet voor goede posts gestemd, nee, er wordt voor winst gestemd, winst in geld. Hierbij wordt een zeer korte termijn focus ingenomen, want zoals het nu op Steemit gaat, zal deze dienst er over een tijdje niet meer zijn. Als 1 van de voorbeelden: Whales zouden wat meer de kleine visjes moeten supporten zodat die straks ook nog op Steemit zitten, want als Steemit ooit 1 miljoen of zelfs 10 miljoen active gebruikers heeft, dan zal Steem ook een (veel) hogere waarde hebben. Maar als Steemit ten onder gaat, of iif niet echt veel groter wordt, dan zal Steem ook niet echt veel meer waarde krijgen, als staat Steem in principe los van Steemit, min of meer iig. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat in de praktijk het verdomd lastig is om goede wegen te bewandelen door referenda achtige systemen. Ja, we moeten de bevolking mee laten doen in beslissingen, maar de vraag is tot op welk niveau dit nog verantwoordelijk is.

Momenteel is onze democratie enigszins defect, maar het zou prima kunnen werken als ons landbestuur en media niet zo kortzichtig, kleinzerig en oneerlijk zouden zijn. Als het volk beter wordt geïnformeerd, in tegenstelling tot het huidige emotioneel manipuleren, dan is het volk ook beter instaat om objectief te stemmen. Het huidige stemgedrag is ook wel een weerspiegeling van het beleid dat gevoerd wordt. Het zou mooi zijn als wij "het volk" daar doorheen weten te prikken zodat we weer vooruit kunnen.

Kuddegedrag hoeft ook helemaal geen probleem te zijn, zolang de kudde weet wie ze het beste kunnen volgen, en daar zit nu het probleem, we hebben gewoon weer een betrouwbaar landbestuur nodig.
De kip en het ei, maar ik zie wel een keerpunt!

En wat Steemit betreft, ja er zitten nu vooral veel mensen op Steemit die graag "geld" willen verdienen, en dat is helemaal niet vreemd, gezien de advertenties en de mogelijkheden, ik meen wel dat Steemit veel potentie heeft met het systeem en kan eigenlijk veel beter gebruikt worden als je werkelijke inhoud te bieden hebt. Maar dat is geheel aan de gebruiker.

Verder heb ik er vertrouwen in dat als referenda een optie zou zijn, dat het een positief effect zou hebben op de ontwikkeling van onze beschaving en dat men automatisch ook bewuster zou worden van de onderwerpen en zich meer zou verdiepen in de materie. Zodat we allemaal weer eens volwassen kunnen worden.

In grote lijnen is er genoeg reden om elkaar te vertrouwen als je gewoon naar de samenleving kijkt, ik meen dat we het buitengewoon goed doen, ondanks ons huidig kleinzerig deconstructieve landbestuur en media. We hebben nog een lange weg te gaan, alle hoop is nog niet verloren!
Maar dat is mijn onbescheiden mening!