Sort:  

@dyzia, wojowniku, dobrze Cię widzieć. Trzymaj się, myślę ciepło.

Najtrudniejszy pierwszy krok, a Ty go wykonałaś. Teraz choćby tip-topami ale już zawsze do przodu.
Powodzenia dyziu

jeszcze nikt nigdy nie nazwał mnie sernikiem!!
to był dla mnie wspaniały pierwszy raz 😍😀

dziękuję ze delegacje - przemiły i niespodziewany prezent.
przetrzymam, póki nie odpoczniesz i nie wrócisz do nas znowu.
bo nie ma drugiego takiego numeru jak Ty 😘💚💜

Powodzenia! Grunt że postanowiłaś poszukać pomocy. To moim zdaniem jest kluczowy moment w poradzeniu sobie z problemem. Bardzo odpowiedzialne jest to co napisałaś o innych ludziach czytających Twoje stare wpisy. A poszukiwanie pasji i znalezienie jej na pewno będzie sprzyjało celom terapii :)

Kiedyś słyszałem że depresja to odpowiedź podświadomości na niedoskonałości duszy.
Trzymaj się i nie poddawaj!

Witaj @dyzia super że Cię znowu widzę, cieszę się że walczysz i mam nadzieje że będziesz się częściej odzywała. Trzymam kciuki a Ty walcz i nie poddawaj się. Czekamy na Ciebie.
Ps. Chciałem nie raz napisać na discord do Ciebie ale został mi tylko deleted user.

Congratulations @dyzia! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 90 posts. Your next target is to reach 100 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27182.92
ETH 1767.89
USDT 1.00
SBD 2.72