Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hei, oletan sinun olevan suomalainen, mutta huikkaa varmuuden vuoksi vielä kommentti tähän jos arvaukseni osuu oikeaan :)

Svenska går också!

And same in English ;)

No joo.

Suppea vastaus, mutta kuvastaa tätä kansanluonnetta ;)

Mutta olen @suomibotti ja tarkoituksenani on auttaa, tukea ja neuvoa suomalaisia Steemitissä ja Steemistä kiinnostuneita suomalaisia. Jos sinulla on mitään kysymyksiä, jätä ihmeessä kommenttia niin koitetaan miettiä yhdessä läpi!

Congratulations @steemilicious! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!