CELURIT MADURA

in news •  2 years ago  (edited)

Steemians ......

CELURIT Madura Bohi Model Bulu Ayam Tembus Bahan Tajam SPRING STELL (limbah baja) Bohi / jalur darah / garis belakang Warangka / selubung kulit sapi tebal Pangsi perangkat pegangan menangani oal: 68 cm / melengkung Pjg: 57 cm / tegak lurus


image


image


image


Thank you . ..

Follow by @irsa

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!