Tác giả Joseph từ CCN và Forbes chính thức xin lỗi cộng đồng Steem về bài viết sai của anh ấy!

in news •  6 months ago

Xin chào các bạn!

Ngày 17/5/2018, khi Steem Blockchain được Bộ Công Nghiệp và Công Nghệ Thông Tin Trung Quốc đánh giá là Blockchain tốt thứ 2 trên thế giới. Sau khi thông tin được đăng tải tác giả Joseph từ CCN và Forbes có viết một bài báo đăng trên CCN để bình luận về vấn đề mà Bộ Công Nghiệp và Công Nghệ Thông Tin Trung Quốc đánh giá Blockchain Steem một cách sai lầm nghiêm trọng, thể hiện sự thiếu hiểu biết về Blockchain Steem của tác giả này quá yếu kém. Bên cạnh đó, một web chuyên dịch và đăng là: https://blogtienao.com tại Việt Nam cũng không hiểu biết gì và của ùa theo cái sai đó dịch lại làm bài viết của mình và đăng cho cộng đồng Việt Nam xem về những đánh giá quá sai lầm từ bài báo của tác giả Joseph từ CCN. Các tác giả tại blogtienao.com cũng tiếp tục thể hiện trình độ về sự hiểu biết blockchain của họ cũng như Joseph ...họ không hiểu gì họ cũng đăng, mục đích đăng bài của họ chắc để kiếm tiền từ quảng cáo... Lúc đầu tôi tưởng blogtienao.com là tập hợp các chuyên gia về tiền kỹ thuật số tìm kiếm và dịch thuật lại những bài báo trên thế giới về tiền kỹ thuật số đúng và chính xác cho cộng đồng người Việt xem để cộng đồng có những chính sách đầu tư, tham gia phù hợp. Nhưng tôi đã sai, họ hoàn toàn không biết gì... Họ chỉ biết dịch và đăng...không kiểm tra thông tin nguồn họ dịch. Cho nên, nếu ai có đọc thông tin từ trang web của họ, nên kiểm tra lại các thông tin họ đã đăng. Đó là lời khuyên chân thành từ tôi

Bài dịch của blogtienao.com

https://blogtienao.com/trung-quoc-xep-etherum-la-mang-blockchain-so-1-the-gioi-va-bitcoin-xep-hang-13/
cnn.JPG

Hôm nay, ngày 20/05/2018 Joseph từ CCN và Forbes chính thức xin lỗi cộng đồng Steem vì anh ấy đã không tìm hiểu mà đánh giá Steem blockchain như nhũng gì bài báo của anh ấy đã viết. Anh ấy đã có kế hoạch hiện tại trong thời gian sớm nhất ( tìm hiểu Steem blockchain, phỏng vấn @ned...) để viết 1 bài báo về Steem đúng như những gì Steem đang có để đăng trên CCN.

cnn-j.JPG

Bản thân tôi rất vui khi tác giả Joseph biết nhận lỗi và anh ấy hứa sẽ đăng những bài báo tích cực về Steem Blockchain trong tương lai gần. :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!