Sugar Addiction of Thais อาการติดหวานของคนไทย

in news •  last month 
เวลาเหนื่อยๆ เครียด ได้กินของหวานแล้วรู้สึกจะชื่นใจเป็นพิเศษ แต่ก็อย่างที่เราทุกคนต่างรู้กันดีว่า การกินหวานมากๆ ไม่ดีต่อสุขภาพ และสำหรับคนไทยมีแนวโน้มการกินหวานมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable diseases) ซึ่งอาการติดหวานนี้สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกิน

Source : Drug Safety News

แนวโน้มในการติดหวานของคนไทยมาจากพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาล จากฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ปัจจุบันอัตราการบริโภคน้ำตาลของคนไทย เฉลี่ยประมาณ 100 กรัม/คน/วัน หรือประมาณ 25 ช้อนชา ต่อวัน/คน เป็นน้ำตาลที่กินและเติมทุกวัน จากตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมปริมาณน้ำตาลที่ได้จากการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ต้องบอกว่าปริมาณน้ำตาลที่คนไทยกินในแต่ละวันมากอยู่นะดับที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปาก ทำให้เกิดโรคที่สำคัญที่เกี่ยวกับระบบเผาพลาญอาหารทำให้เกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ ฟันผุ

Nok Air - Book your next vacation

I Love You Mom
Promotion Period: 8 August 2019 – 15 August 2019
Travel Period: 15 August 2019 – 28 March 2020

น้ำตาลไม่ใช่สารเสพติด อาการติดหวานจึงเป็นอาการที่ร่างกายของเราสามารถที่จะอดทนได้ เป็นเรื่องของพฤติกรรมในการกินที่เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคน้ำตาลได้ สำหรับการปรับพฤติกรรมและลดระดับการบริโภคน้ำตาลทำได้หลายวิธี โดยเริ่มจากการปรับปริมาณการบริโภคน้ำตาลลงที่ละน้อย เวลาไปทานข้าวนอกบ้านอาหารจะบอกพ่อค้าแม่ค้าว่าไม่หวาน และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในระดับน้ำตาลที่พอเหมาะ


พูดตามตรงว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่มีปัจจัยมาจากพฤติกรรมของตัวเราเองนั้น ในหลักการดูเหมือนจะง่าย แต่ตอนลงมือทำนั้นยากสุดใจ แต่ถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้ ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ นับวันสิ่งที่คุณกินเข้าไปไม่ได้ทำประโยชน์ให้ร่างกายแต่ยังส่งร้ายต่อสุขภาพคุณอีกด้วย

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Twitter: www.twitter.com/bestdealhotdeal


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Sugar is found in many foods and is almost impossible to avoid. Emotional or psychological dependence on sugary foods and drinks, also known as a sugar addiction, are a real cause of concern for health.