Running might be a popular sport for Thais จำนวนคนไทยสนใจในการวิ่งมีเพิ่มมากขึ้น

in news •  22 days ago 
ถ้าจะถามว่าคุณออกกำลังกายครั้งล่าสุดนั้นคือเมื่อไหร่ ก็อาจจะได้คำถามที่ต่างกันไป บางคนอาจจะบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เมื่อวานนี้ หรือบางคนอาจจะหนักหน่อยที่จะตอบว่าหลายปีแล้ว และขณะเดียวกันก็อาจจะมีเสียงแทรกออกมาแทนคำตอบว่าไม่มีเวลา ไม่ได้ตำหนิสำหรับคนที่ตอบหรือมีข้ออ้างสำหรับอะไรก็ตามแต่ด้วยเรื่องของเวลา แต่จะบอกว่าไม่ว่ารวยหรือจนทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดคือ 24 ชั่วโมงใน 1 วัน

Source: Ultra Thai Chiangmai

สำหรับคนที่ชอบตอบว่าไม่มีเวลาสำหรับเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ คำตอบเหล่านี้เป็นเพียงข้ออ้างเมื่อคุณไม่ได้ลงมือทำเท่านั้น ใครที่บอกว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ไกลตัวคงจะต้องคิดใหม่ เพราะสุขภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของทุกอย่าง ถ้าเราสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยก็จะสามารถมีพละกำลังที่จะต่อสู้กับหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือสภาพเศรษฐกิจ สำหรับเรื่องออกกำลังกายที่หลายคนบอกว่าไม่มีเวลาคงจะไม่ใช่ อาจจะไม่มีกำลังใจหรือเกิดความกลัวในการเริ่มต้นก็เป็นได้


ในขณะเดียวกันค่านิยมสมัยใหม่ มักจะคิดว่าการไปออกกำลังกายคือการไปเข้ายิมเสียค่าสมาชิกแพง แต่จริงแล้วเราสามารถออกกำลังกายได้หลากหลายวิธี บางวิธีก็แทบจะไม่มีต้นทุนมากมายเท่าไหร่ อย่างเช่นการวิ่งหรือการเดิน พอพูดถึงเรื่องการวิ่งต้องบอกว่ามีข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ในปี 2560 มีคนไทยหันมาวิ่งมากถึง 15 ล้านคน จากปี 2544 ที่มีเพียง 5 ล้านคนเท่านั้น อาจจะเป็นเพราะกระแสต่างๆ ที่มีกิจกรรมการวิ่งและการณรงค์ให้มาออกกำลังด้วยการวิ่ง


ส่วนข้อดีของการวิ่งพอจะบอกได้คร่าวๆ ว่าช่วยให้สุขภาพแข็งแรง เส้นเลือดขยายใหญ่ขึ้นลดการอุดตัน ปอดและหัวใจแข็งแรง มีความดันโลหิตลดลง กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง ลดความเครียด คลายความเศร้า ระบบย่อยและการขับถ่ายดีขึ้น ได้รับออกวิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกาย ร่างกายมีการหลั่งสารเอนดอร์ฟินหากมีการวิ่งในระยะเวลา 15 นาทีขึ้นไป มีเลือดไปเลี้ยงสมองมากยิ่งขึ้น และนอนหลับสบายและหลับยาว

Nok Air - Book your next vacation

Traveling in Thailand, Traveling in the World
Promotion Period: 24 October 2019 at 09.00 am – 1 November 2019 at 08.59 am.
Travel Period: 31 October 2019 – 28 March 2020

การเริ่มต้นเป็นการยาก แค่ลองแค่วันละนิดเริ่มจาก 10 – 15 นาทีแล้วค่อยเพิ่มระยะเวลาให้มากขึ้น เมื่อลองทำได้สักพักคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลง

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Twitter: www.twitter.com/bestdealhotdeal


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thailand has hosted more than 2,000 races in the past three years.

Congratulations @andyjim! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!