Objects that help spread coronavirus สิ่งของที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสและโควิด 19

in #news2 years ago
แบบว่าต้องผงะเมื่อกัน เมื่อได้อ่านข่าวว่าในเมืองไทยมี 2 ร้านอาหารในห้างใหญ่ต้องปิดทำการเป็นเวลาหลายวัน รวมไปถึงพนักงานต้องมีการกักบริเวณเผ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หลังจากพบว่ามีผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเคยไปใช้บริการ เรียกได้ว่าสถานที่ค้าขายที่เคยมีลูกค้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก มีจำนวนผู้ใช้บริการลดลงแบบเห็นได้ชัด ซึ่งเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่าสำหรับใครที่เดินทางไปยังพื้นที่การระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อกลับมาแล้ว ตรวจไม่พบเชื้อหรือไม่มีไข้ก็ต้องปฏิบัติตัวเพื่อตามมาตรการเพื่อการควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Source: Photo via FP Foreign Policy

Save on your hotel - hotelscombined.com

ส่วนองค์การอนามัยโลกที่กำลังทำงานอย่างหนักร่วมมือกับรัฐบาลในหลายประเทศเพื่อยุติการแพร่ระบาดของโลก ได้ออกมาเตือนประชาชนโดยทั่วไปถึงเรื่องสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสทุกอย่าง ไม่ใช่แค่ไวรัสโควิด-19 เท่านั้น โดยแนะนำว่าควรมีการล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะและทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่มีความเสี่ยงอยู่เป็นประจำ หลังการใช้งานในชีวิตประจำวัน สำหรับสิ่งของ 10 อย่างที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสได้แก่


1) ธนบัตร ทางองค์การอนามัยโลกบอกว่า ธนบัตรสามารถเป็นพาหะในการแพร่เชื้อไวรัสได้ แต่จะมีความเสี่ยงต่ำ เพราะถ้าธนบัตรจะมีการติดเชื้อ ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อต้องไอหรือจามใส่ธนบัตร ถึงจะมีการติดเชื้อ

2) ลูกบิดประตู เรียกได้ว่าเป็นจุดที่มีผู้สัมผัสหรือมีการใช้งานจากหลายผู้คน หลังจากสัมผัสลูกบิดควรจะมีการล้างมือเป็นประจำ และเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าหลังจากจับลูกบิดประตู

3) ห้องครัวส่วนกลาง ห้องครัวส่วนกลาง ก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งที่เสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส เพราะเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน

4) เอทีเอ็ม เครื่องซื้อของ ตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติต่างๆ ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน

5) ราวจับบันไดหรือบันไดเลื่อน ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม เมื่อสัมผัสก็ควรจะมีการล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน

6) ห้องน้ำสาธารณะ เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยง เพื่อมีจำนวนผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก

7) โทรศัพท์ ตอนนี้มีคนใช้โทรศัพท์สาธารณะมีจำนวนน้อยลง แต่โทรศัพท์ในอาคารสำนักงาน ที่มีการใช้งานร่วมกันหลายคน ควรทำความสะอาดเป็นประจำ

8) ที่นั่งบนเครื่องบิน ถือว่าเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคหลายชนิด ไม่ว่าจะเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศ ก็ควรมีการทำความสะอาดด้วยตัวเองทุกครั้งก่อนใช้งาน

9) พื้นของโรงพยาบาล แน่นอนว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่มีผู้ป่วยหลากหลายชนิดมาทำการรักษา ทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้สูง จึงควรทำความสะอาดโดยการล้างมือทุกครั้งทั้งก่อนและหลังจากกลับจากโรงพยาบาล

10) การจับมือ ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสได้สูงเช่นกัน

สำคัญที่สุดสำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัส และแพรากระจายไปสู่บุคคลอื่น คือการรักษาความสะอาดของตนเอง ด้วยการรักษาความสะอาดของมือ เน้นล้างมือเป็นประจำ หรือทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการใช้มือจับใบหน้าระหว่างการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสต่างๆ รวมทั้งเชื้อโคโรนา 2019

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Nok Air - Book your next vacation

MEGA SALE Promotion

28 Feb 2020 at 09.00 am – 6 Mar 2020 at 08.59 am.

13 March 2020 – 30 September 2020

Sort:  

As public health officials around the world battle to contain the spread of coronavirus, the World Health Organization has warned that banknotes may transmit the disease.

According to the Bible, God is everywhere: Fact or Fiction.

Watch the Video below to know the Answer...

(Sorry for sending this comment. We are not looking for our self profit, our intentions is to preach the words of God in any means possible.)


Comment what you understand of our Youtube Video to receive our full votes. We have 30,000 #SteemPower. It's our little way to Thank you, our beloved friend.
Check our Discord Chat
Join our Official Community: https://steemit.com/created/hive-182074

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.040
BTC 28682.02
ETH 1729.78
USDT 1.00
SBD 2.49