License is required to be a beggar in Sweden เป็นขอทานในสวีเดนต้องขออนุญาตและจ่ายค่าธรรมเนียม

in news •  19 days ago 
ขอทานเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินเห็นกันอยู่เรื่อยๆ ตั้งแต่อดีตที่จะเห็นภาพขอทานในประเทศที่มีความยากจน แห้งแล้งอดอยากทางอาหารหรือเกิดสงคราม จนถึงปัจจุบัน มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับการขอทาน ทั้งเรื่องราวของคนที่ไม่มีหนทางจริงๆ จึงมาทำการขอทาน หรือเด็กเล็กๆ บางกลุ่ม ถูกแก๊งค์ขอทานนำมาใช้งานเพื่อการขอทาน หรือไม่ก็บางคนมีหนทางแต่มองว่าการขอทานเป็นที่ไม่ต้องลงทุน และมีข่าวให้เห็นกันเรื่อยๆว่า บางทีอาชีพขอทานมีเงินเป็นล้าน

Source: Sputnik News

ขอทานมีอยู่ทุกที่ทั่วโลก ไม่ว่าประเทศที่เจริญแล้ว กำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนา โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว ขอทานในประเทศเหล่านี้มีรูปแบบการจัดการที่ต่างกันจากประเทศอื่นๆทั่วไป อย่างเช่นในประเทศสวีเดน ที่เมือง Eskilstuna ทางตะวันตกของเมืองหลวงสต๊อคโฮล์ม จะมาขอทานจะต้องทำการขออนุญาตขึ้นทะเบียนและจ่ายค่าธรรมเนียมจำนวน 23 ยูโร และใบอนุญาตมีอายุเวลาจำนวน 3 เดือน ถ้าไม่มีใบอนุญาตจะถูกปรับเป็นเงินจำนวน 323 ยูโร โดยเมือง Eskilstuna เป็นเมืองแรกของสวีเดนที่มีมาตรการแบบนี้และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2019 เป็นต้นมา

ประเด็นของการขอการขอทานเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงในสังคมคนสวีเดนมาอย่างช้านาน และเคยมีความคิดในการห้ามมีการขอทาน อย่างเช่นเมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้ว เมือง Vellinge ได้ออกกฎหมายห้ามมีการขอทาน แต่ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ก็ถูกยกเลิกไป เพราะถูกคัดค้านจากกลุ่มนักสิทธิมนุษยชน และเรื่องไปจบที่ศาลจนมีการประกาศยกเลิกการห้ามขอทาน

Nok Air - Book your next vacation

Fly as a Mother
Promotion Period: 1 August 2019 – 7 August 2019
Travel Period: 8 August 2019 – 28 March 2020

มาถึงตอนนี้มีขอทานในเมือง Eskilstuna ที่ขึ้นทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมในการขอทานแล้วจำนวน 8 คน มี 3 คนที่ไม่มีใบอนุญาตและถูกตำรวจนำเนินการจับกุมและนำตัวออกจากเมือง ซึ่งขอทาน 3 คนนี้แทนที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อทำการขอทาน กลับบ้ายไปขอทานยังเมืองอื่นแทน


สำหรับเรื่องการขอทาน เป็นอีกเรื่องที่ภาครัฐควรเข้ามาจัดการกำกับดูแลตรวจสอบ และช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาไม่สามารถทำงานหรือมีอาชีพควรได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ ส่วนพวกขอทานปลอมที่เพียงแค่เห็นว่าการขอทานเป็นเรื่องที่ไม่ต้องลงทุน แค่แบบมือแต่งตัวมอมๆ ก็ได้เงิน ไม่ต้องเสียภาษี คนเหล่านี้ควรจัดการอย่างเด็ดขาดจากภาครัฐ

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Twitter: www.twitter.com/bestdealhotdeal


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Reportedly, about 4,000 Euro-migrants make a living by begging in Sweden. A city of Eskilstuna has become the first in Sweden to require beggars to obtain an official licence before asking for money on the streets. Anyone discovered begging for money in Eskilstuna, west of Stockholm, without a relevant permit will face a fine of up to 4,000 SEK (€373).