Vaccinatieoverleg moet communicatie verbeteren

in #news3 years ago

De door staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) ingestelde ’vaccinatie-alliantie’ komt volgende week voor het eerst bijeen. Met dat samenwerkingsverband wil Blokhuis de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren verhogen.

Lees meer: https://www.telegraaf.nl/nieuws/3334262/vaccinatieoverleg-moet-communicatie-verbeteren

-> De pro-vaccinatielobby draait op volle toeren ...

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.07
JST 0.042
BTC 29997.91
ETH 2044.40
USDT 1.00
SBD 2.62