U wilt van het gas af? Dat kost u € 617 aan afsluitkosten

in #news3 years ago

gasmeter-600x340.jpg

Schrap de individuele afsluitkosten voor huishoudens die van hun gasaansluiting af willen. De kosten die hiervoor worden gemaakt, kunnen beter worden verdeeld over alle huishoudens. Dat is eerlijker en stimuleert huiseigenaren om versneld van het gas af te gaan. Hiervoor pleiten Natuur & Milieu en Greenchoice op basis van een onderzoek door CE Delft naar de verschillende manieren om de afsluitkosten te socialiseren.

Lees meer: https://jdreport.com/u-wil-van-het-gas-af-dat-kost-u-e-617-aan-afsluitkosten/

-> Van mij hoeft het allemaal niet zo snel ...

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29165.93
ETH 1835.94
USDT 1.00
SBD 2.46