Theoloog des vaderlands Stefan Paas in discussie met Henk-Jan Prosman over FvD en Baudet

in #news3 years ago

Stefan Paas: “Toen Forum voor Democratie bij de Provinciale Statenverkiezingen de minst kleine partij werd, reageerde het land nogal verdeeld. Zelf kan ik me wel iets voorstellen bij de behoefte aan systeemkritiek, die trouwens niet alleen bij FvD te vinden is. Ik heb ook niet de behoefte om mensen die op FvD gestemd hebben weg te zetten als NSB’ers of fascisten, zoals hier en daar gebeurde. Zelfs kan ik begrijpen dat de originele stijl van Baudet en Hiddema mensen aantrekt. Maar ik heb me toch ook verbaasd. Want ik kan niet voorbijgaan aan het feit dat Baudet al jarenlang tegen extreemrechts aanschurkt.

Lees meer: https://tpo.nl/2019/04/03/theoloog-des-vaderlands-stefan-paas-in-discussie-met-henk-jan-prosman-over-fvd-en-baudet/

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 29517.97
ETH 1979.96
USDT 1.00
SBD 2.38