Sociale huur: zelfs mensen met baan raken dakloos

in #news3 years ago

Zelfs mensen met een baan raken dakloos, want het tekort aan sociale woningen is dusdanig groot, meldt de Federatie Opvang. De brancheorganisatie voor maatschappelijke opvang pleit voor een nationaal deltaplan om het probleem op te lossen, zo bevestigt een woordvoerster berichtgeving door de NOS.

Lees meer: https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2019/03/sociale-huur-zelfs-mensen-met-baan-raken-dakloos

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29019.04
ETH 1834.51
USDT 1.00
SBD 2.45