Postmodern klimaatbeleid

in #news3 years ago

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

In deze tijden waarin het ene na het andere doemscenario uit de groene koker van klimaatadepten ons om de oren suist, mag er ook wel eens ruimte zijn voor hilariteit.

Dit kon immers niet uitblijven, omdat de klimaathysterie bij vooral linkse postmodernisten de verturving in de denkpap doet slaan, dat vervolgens tot een hoger energieniveau wordt aangeslagen om aldus grofstoffelijke trillingen uit te zenden die ons aardse stervelingen niet meer kunnen bevatten. Lees dit jongste voorbeeld:

Lees meer: https://www.climategate.nl/2019/03/postmodern-klimaatbeleid/

Sort:  

Dear aeolus1969:

We are SteemBet, the next generation STEEM based gaming platform. We are honored to invite you to join our first fantastic dice game, which is just the beginning of SteemBet game series. Our dividend system has now launched. The prize pool has already accumulated 2,000 STEEM and more than 60 players have participated in staking mining token SBT. A huge reward of 40,000 STEEM is awaiting! Join us NOW with other 500 STEEM users to loot HUGE dividend reward!!

SteemBet Team

Official Website
https://steem-bet.com

Discord Server
https://discord.gg/95cBN3W

Telegram Group
https://t.me/steembet

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.045
BTC 30472.55
ETH 2085.26
USDT 1.00
SBD 2.69