NRC checkt: ‘Regeerakkoord helpt klimaat met 0,0003 graden’

in #news3 years ago

Dat betoogde wetenschapsjournalist Marcel Crok in een opiniestuk in De Volkskrant.

De aanleiding

Marcel Crok, auteur van het boek De staat van het klimaat, staat bekend om zijn tegendraadse opvatting over klimaatverandering. Naar aanleiding van de klimaat- en energieparagraaf van het regeerakkoord concludeerde hij in de Volkskrant dat de plannen veel geld kosten en amper iets opleveren. „Met de voorgenomen CO2-reductie van 49 procent wordt naar schatting een afkoeling bereikt van 0,0003 graden”, stelt Crok.

Lees meer: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/19/regeerakkoord-helpt-klimaat-met-00003-graden-13584998-a1578000

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 29471.75
ETH 1961.58
USDT 1.00
SBD 2.26