Nieuwe studie: glyfosaat verhoogt kankerrisico met 41%..!

in #news3 years ago

roundup-spraying-refill.jpg

Wat er mis is met ons huidige politiek-maatschappelijke systeem..? Nou, heb je even een paar uur..? In het kort komt het hier op neer. De grote megalomane bedrijven, in elke categorie werkzaam van de wereldeconomie, zijn de afgelopen decennia, met hun miljardenwinsten en wereldwijde aanwezigheid, veel en veel krachtiger geworden dan de politieke systemen in de landen waar zij opereren.

Lees meer: https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/voedsel/nieuwe-studie-glyfosaat-41-verhoogd-kankerrisico/

-> Verbied Roundup dus

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29170.79
ETH 1949.68
USDT 1.00
SBD 2.26