MSM zei hoax: Prepaid EU-betaalkaart voor asielzoekers, maar nu: Syrische ISIS strijder opgepakt met EU-betaalkaart met maandelijks € 500,-

in #news3 years ago

Een Hongaarse anti-terreur eenheid heeft in Boedapest in samenwerking met Europol een Syrische ISIS moordenaar opgepakt die in het bezit was van een prepaid EU-betaalkaart waar maandelijks € 500,- op werd gestort, meer dan het bruto minimumloon in Hongarije.

Premier Péter Szjijártó waarschuwde in februari dat er honderden ISIS terroristen als migranten naar Europa terugkeren, ‘en dat moet worden gestopt’. In Bosnië en Noord Macedonië werden al eerder ISIS terroristen gearresteerd die onderweg waren naar West Europa.

Lees meer: https://jdreport.com/msm-zei-hoax-prepaid-eu-betaalkaart-voor-asielzoekers-maar-nu-syrische-isis-strijder-opgepakt-met-eu-betaalkaart-met-maandelijks-e-500/

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.07
JST 0.043
BTC 30116.80
ETH 2056.20
USDT 1.00
SBD 2.64