Grootste studie ooit stelt vast: "Bijen sterven door pesticiden"

in #news3 years ago

Uit een nieuwe studie naar het gebruik van neonicotinoïde pesticiden, blijkt dat de omstreden bestrijdingsmiddelen gevaarlijk zijn voor bijen. De onderzoekers stelden vast dat honingbijen die aan de chemicaliën werden blootgesteld, minder kans maken om de winter te overleven, terwijl hommels en solitaire bijen minder koninginnen voortbrengen. De resultaten zijn koren op de molen van tegenstanders van de controversiële producten.

Lees meer: https://www.demorgen.be/wetenschap/grootste-studie-ooit-stelt-vast-bijen-sterven-door-pesticiden-b0b7f634/5cF89/

-> Een bericht van 2017, maar toch ...

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 29373.58
ETH 1989.18
USDT 1.00
SBD 2.44