Dat er nu zo weinig kinderen aan infectieziektes overlijden, is niet in de eerste plaats te danken aan vaccins. Hoogleraar onthult ware redenen

in #news3 years ago

ampoules-2045833_1280-620x195.jpg

Hoewel zo’n 10 procent van de bevolking vragen heeft bij het nut van inentingen, zijn alle politieke partijen voor vaccineren. “Wie vertegenwoordigt al deze mensen?” vraagt hoogleraar Aart Nederveen van de Universiteit van Amsterdam zich af.

In het boek ‘Pluk van de Petteflet’ van Annie M.G. Schmidt, dat uitkwam in 1971, vertelt een dokter dat de mazelen een onschuldige kinderziekte is.

Volgens onze minister-president is mazelen nu opeens een verschrikkelijke ziekte. “Wat is er veranderd?” vraagt Nederveen.

Lees meer: https://www.ninefornews.nl/weinig-kinderen-infectieziektes-vaccins/

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29061.38
ETH 1945.79
USDT 1.00
SBD 2.23