Baanbrekende studie: wiet werkt beter bij ADHD dan Adderall/Ritalin

in #news3 years ago

Een recente studie naar de werking van cannabis bij ADHD, laat wederom zien dat cannabis een zeer positief effect heeft op deze aandoening. Mediwiet blijkt tijdens het onderzoek beter te werken dan bijvoorbeeld Ritalin of Adderall.

Lees meer: https://www.mediwietsite.nl/baanbrekende-studie-wiet-werkt-beter-bij-adhd-dan-adderall-ritalin/

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 29471.75
ETH 1961.58
USDT 1.00
SBD 2.26