Als je ‘s ochtends Radio 1 aanzet, word je er helemaal gek van. Het is gewoon een linkse kerk. Felle kritiek op Baudet-bashing bij staatsomroep

in #news3 years ago

baudet-jensen.jpg

Rechtsgeleerde Afshin Ellian heeft in het programma Goedemorgen Nederland op NPO 1 zijn zorgen geuit over de eenzijdigheid bij de NPO over Forum voor Democratie (FvD) en Thierry Baudet.

“Het is heel zorgelijk dat er vanuit de NPO vrijwel alleen negatieve reacties te horen zijn over de FvD en Baudet,” zei Ellian.

Op radio en tv werden vergelijkingen gemaakt tussen Baudet en de situatie in Duitsland in de jaren dertig en de opkomst van het nazisme.

Lees meer: https://www.ninefornews.nl/ochtends-radio-aanzet-gek-baudet/

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29165.93
ETH 1835.94
USDT 1.00
SBD 2.46