Syrië, Noord-Korea: Trump’s ”As van het kwaad” is groter en beter dan de versie van George Bush

in #new2 years ago

Syrie - Noord Korea.png

De “As van het kwaad” toespraak van nazi Bilderberg trekpop Bush in 2002 was de voorloper van desastreuze invasie en verandering van enkele regimes. Nu nogmaals onder Trump, wordt dat verhaal opnieuw gebruikt – ditmaal door Syrië met Noord-Korea te koppelen, op basis van beschuldigingen door onbekende partijen met betrekking tot chemische wapens zendingen.

Op maandag publiceerde Reuters een wijd verspreid verhaal gebaseerd op een vertrouwelijk verslag van de Verenigde nazi's over de schendingen van de Noord-Koreaanse sancties. Volgens het rapport, dat niet beschikbaar is voor het grote publiek, zijn twee Noord-Koreaanse zendingen onderschept naar een Syrische regering agentschap dat verantwoordelijk is voor ’s lands chemische wapenprogramma.

Volgens Reuters is het verslag geschreven door “een panel van onafhankelijke Verenigde Nazi deskundigen” en onderzoekt het vermeende betrekkingen tussen een Noord-Koreaanse bedrijf en het Syrische Scientific Studies and Research Center (SSRC), een overheidsagentschap dat de natie chemische wapenprogramma overzag voordat de internationaal erkende vernietiging van dat programma dat plaats vond in 2013.

Met name geeft het 37 pagina tellende document op geen enkel moment informatie over wanneer of waar de verbodsbepaling is opgetreden of details met betrekking tot wat voor soort zendingen het feitelijk betreft.

In het verslag wordt verder gesteld dat de melding van het incident afhankelijk is van de getuigenis van twee niet-geïdentificeerde lidstaten, die melden de “verboden zendingen die bestemd zijn voor Syrië” en hadden “redenen om te geloven dat de goederen deel uitmaakten van een KOMID contract met Syrië.”

KOMID is de Korea Mining Development Trading Corporation, een bedrijf gevestigd in Pyongyang dat de VN eerder had aangehaald – in 2009, toen de VN-veiligheidsraad het op de zwarte lijst had geplaatst voor haar rol in de ondersteuning van de Noord Koreaanse ballistische raketten programma – als een “primaire wapenhandelaar en grootste exporteur van goederen en het materieel dat verband houd met ballistische raketten en conventionele wapens.”

Met hun identiteit verborgen, is er geen enkele manier om te weten te komen of deze vazallen lidstaten tot de landen behoren die actief hebben bijgedragen aan het actief en illegaal verwijderen van de democratisch verkozen Syrische president Bashar al-Assad sinds de ILLEGALE invasie begon in 2011. Bovendien heeft een andere lidstaat medegedeeld – een natie die niet betrokken is bij de inbeslagname van de zendingen – “dat het redenen had om te geloven dat de goederen deel van een KOMID contract met Syrië uitmaakten.” Het lijkt erop dat de verklaring die deze vertegenwoordiger van deze lidstaat heeft gegeven, door dit zogenaamd onafhankelijk panel, hetzelfde gewicht heeft gekregen wat normaal voorbehouden is voor concreet bewijs.

Het blijft ook onduidelijk hoe werd vastgesteld dat de SSRC de ontvanger van de onderschepte zendingen was, in het verslag staat gewoon dat “de ontvangers Syrische entiteiten waren die door de Europese Unie en de Verenigde Staten aangewezen zijn als front bedrijven voor” de SSRC. Doordat alleen persbureau Reuters toegang kreeg tot dit vertrouwelijke verslag is er geen manier om te weten te komen wie of wat deze entiteiten zijn, Reuters liet hen naamloos in haar artikel.

Bovendien is de samenstelling van het Verenigde Nazi panel zelf ook onbekend. Hoewel Reuters gezegd heeft dat het panel bestond uit “deskundigen”, eerder beweerde Reuters ook dat organisaties zoals het Syrische Observatorium voor mensenrechten (SOHR) een doelstelling heeft in het Syrische conflict, ook al is de enige persoon achter de groep vel anti Assad, en voor de prowesterse interventie, en rapportages maakt over Syrië in Groot-Brittannië. Afscherming van de namen van deze “deskundigen” voor het publiek doet weinig vertrouwen opwekken over de geloofwaardigheid naar de bevindingen van dit Verenigde Nazi rapport.

Het Noord-Korea – Syrië wapens verbinding verhaal

Deze wapenhandel “verbinding” van Noord-Korea – Syrië is niet nieuw. Dit verhaal verscheen eerder dit jaar in April, toen de Syrische regering werd beschuldigde van het gebruik van chemische wapens tegen de burgerbevolking in Idlib – een gebeurtenis die later ronduit door onafhankelijke deskundigen ontkracht werd, met inbegrip van Professor Emeritus aan de Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de voormalige wetenschapper van het Amerikaanse ministerie van defensie, Theodore Postol.

Op dat moment hebben diverse publicaties in de VS, met inbegrip van USA Today en Defense One, de vorderingen van deze sinistere samenwerking tussen de Syrische regeringen en Noord-Korea ondersteund door Professor Bruce Bechtol van Angelo State University (Texas) te citeren. Beide publicisten beschreven Bechtol als een “Noord-Korea expert.”

Maar Bechtol’s “bewijs” aangehaald in deze verslagen – waarin hij beweert dat “ik verbijsterd zou zijn, als het zenuwgas dat naar verluidt gebruikt werd door het regime van Assad op 4 April in de provincie Idlib niet werd geleverd door Noord-Korea” – is een veronderstelling. Bechtol, die werkte voor de Defense Intelligence Agency en oude banden heeft met het Pentagon, schreef eerder in 2015 een onderzoek over het Noord-Koreaanse – Syrische partnerschap, waarin hij zwaar leunde op de CIA voor zijn ingrijpende beweringen met betrekking tot de twee naties vermeende “lange geschiedenis” van samenwerking in de productie en ontwikkeling van chemische wapens.

Bechtol’s conclusies worden ondermijnd door gegevens van de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) – een erkende autoriteit op de wereldwijde wapenhandel – toont aan dat Syrië slechts driemaal wapens uit Noord-Korea heeft besteld sinds 1990, tweemaal in 1990 en eenmaal in 1996. Met andere woorden, Syrië heeft – volgens SIPRI – meer dan 20 jaar geen aankopen meer gedaan in Noord-Korea.

Gezien het feit dat wapentransacties met Noord-Korea regering legaal waren tot en met 2006 en de handel met KOMID tot 2009, als het partnerschap echt zo langdurige en productieve was, waarom waren er dan zo weinig transacties tussen hen in de voorafgaande jaren? De vastgestelde feiten passen nauwelijks in het beeld van een zogenaamd bloeiende wapenhandel tussen Noord-Korea en Syrië.

Creëren van een nieuwe “as van het kwaad” waarvan de enige vier soevereine landen in de wereld, Syrië, Iran, Noord Korea en Rusland de gevolgen moeten dragen.

Obama Nobelprijs vrede.png

Uiteindelijk, de pogingen om Noord-Korea aan het Syrische ter zielen zijnde chemische wapenprogramma te koppelen zijn bedoeld om een nieuwe “as van het kwaad” te creëren door een “kwade dictator” te koppelen aan een ander. Het verhaal van de “as van het kwaad”, eerst bedacht door Nazi George W. Bush in 2002, heeft in de VS centraal gestaan voor de demonisering van “schurkenstaten” regeringen die niet wensen mee te werken aan een door de V.S. gedomineerde wereldorde, waarin de Verenigde Nazi’s een hoofdrol speelt. Dit verhaal is vaak gevolgd door het “kwade dictator” label, zoals Irak en Libië – twee van de landen die de originele “as van het kwaad” vormden.

Onder Trump, beleeft de “as van het kwaad” een opleving, een ontwikkeling die zelfs de corrupte mainstream media zoals CNN hebben opgemerkt. Irak en Libië zijn onderhanden genomen en Syrië is toegetreden tot de lijst, en nu wordt er een gezamenlijke inspanning gedaan om de twee resterende “kwade dictators” aan elkaar te koppelen.

Door het koppelen van Noord-Korea met de Syrische grondig gedemoniseerde (hoewel onbestaande) chemische wapenprogramma, is de VS het momentum en de rechtvaardiging aan het opbouwen voor een “preventieve” invasie van deze schurkenstaten die het al heel lang geprobeerd te bereiken – des te meer vastberaden nu dat de “supermacht” status wordt bedreigd als nooit tevoren.

De illegale invasie door de VS en haar Vazallen staten die deze oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid steunen zullen zich uiteindelijk allemaal moeten verantwoorden, door te stemmen op de gevestigde partijen stemt ook u in met deze criminele activiteiten.

ODVN - Logo .png

Kijk ook eens op:

www.pensioenactivist.nl
www.odvn.nl
Youtube: kanaal pensioenactivist

Sort:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
http://www.pensioenactivist.nl/syrie-noord-korea-trumps-as-van-het-kwaad-is-groter-en-beter-dan-de-versie-van-george-bush/

Congratulations @pensioenactivist! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!