Livestream over Crypto valuta met VicsteemCreated with Sketch.

in #nederlands2 years ago

In deze video bespreken we de afgelopen crypto week. Op dit moment staan de meeste grote crypto valuta onder druk, Bitcoin is zoals in de video voorspeld langzaam aan het zakken in koers. Dit is opzicht niet vreemd na de enorme koerssprong van de afgelopen week en word ook wel een "correctie" genoemd.

Enjoy de video!

Vic!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.037
BTC 10764.86
ETH 356.16
USDT 1.00
SBD 0.97