Bitcoin 600 Dollar erbij in 30 minuten tijd!steemCreated with Sketch.

in #nederlands2 years ago

Grote banken en fondsen stappen in.... resultaat 600 dollar er bij in 30 minuten.

🔥 Maak een account aan bij coinbase en ontvang 8 euro gratis! en je steunt mijn kanaal: https://www.coinbase.com/join/5738ce115e724434190002b0

Sort:  

Wat zullen er een hoop mensen tevreden naar zn mandje gaan deze avond met al dat groen.

Goed voor de gemoederen dit!

Hey Karin, zit nog even op bed met de laptop, ik ga zeker goed slapen vannacht.
Welterusten Vic!

Coinbase daar zit ik al. Heb afgelopen weekend bijgekocht voor steem power up. Goede timing! Groet. Ik zit in de steemsilvergold groep normaliter.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.02
JST 0.038
BTC 10459.62
ETH 341.72
USDT 1.00
SBD 0.96