Hodowla świerszczy cały czas rośnie.

in nature •  last year 

80616276-2284-4d8f-8f35-eb8fc566c96b.jpeg


Każdy kto ma swojego zwierzaka musi zadbać o jego prawidłowe wyżywienie. Ja poszedłem w samowystarczalność stąd te wszystkie hodowle. Zachęcam i was do własnych hodowli w moim przypadku były szybkie efekty i są do teraz a gad i pająk nie mogą narzekać na wystawne śniadania z różnych owadów i robaków.


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hello yetivi
You are welcomed by the service of FreeResteem.
We want to bring more people to your post.
If you like our service then put a upvote under this comment.
Thank you for remain with Steemit.

You got a 4.97% upvote from @emperorofnaps courtesy of @yetivi!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!