[Nature-001] EN: Calm | PL: Spokój

in nature •  last year  (edited)

EN: If you look for peace and quiet, I suggest you to go to the forest.
PL: Jeżeli poszukujesz ciszy i spokoju, proponuję Ci wybrać się do lasu.

korony_drzew.JPG


Camera: Panasonic DMC-G3


EN: Thank you for watching.
PL: Dziękuję za obejrzenie.


EN: If you like this post, you may also like the previous ones in this category:
PL: Jeżeli podoba się Tobie ten post, to może spodobają Ci się również poprzednie z tej kategorii:

Mirror of Nature | Lustro natury

It's spring | Już wiosna


EN: Remember that according to the steemit rules, your vote is valid only for 7 days after the creation of the post. Therefore, if you think that the content of this or previous post was interesting, vote here and follow me not to miss others. See you to next post.
PL: Pamiętaj, że zgodnie z zasadami steemit, Twój głos ważny jest tylko przez 7 dni od utworzenia postu. Dlatego jeżeli uważasz, że treść tego lub poprzedniego postu była interesująca zagłosuj tutaj i obserwuj, aby nie przegapić kolejnych. Do zobaczenia.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!