One Day One White-tailed Eagle Poland Stepnica Fotołowy #3

in nature •  last year 

20180903-OneDayOneEagel-stepnica-janusz-gancarczyk-fotolowy-orly-z-bliska-white-tailed-eagle.jpg

The white-tailed eagle hunts from a seat (on the ground or on a pole, looking for victims) or from a patrol flight. Within its district may have so-called Chairs (they are tall trees) from which the lake or pond is observed. He falls on the victim with outstretched claws. He can also chase her in pursuit. Due to the hunt for aquatic animals (fish, birds), which fishes out of the water, unlike the eagles, the white-tailed eagle does not have feathered jumps up to the fingers, which could disturb him. It catches fish from the air and, like the osprey, it can be immersed in water. When he sees a large group of birds, he tries to move individual individuals away from the rest and only then attacks them. It usually harasses the prey, forcing it to dive continuously until it exhausts its strength. It may also be flying at low water, attacking suddenly. Sometimes he gets food for other birds and otters.
.
Experience an amazing adventure with Bieliki on the reservoir of the Szczecinski Lagoon.
Individual and group cruises.
Recreation and for professionals.
For adults and families with children.
For observers, for photographers, for filmmakers.
For every lover of beautiful wild nature.
Reservations and registration required earlier in advance, preferred telephone contact
Janusz 691760553
[email protected]
Our location: https://goo.gl/maps/W7k1jMqN6hv

#eagle #photo #Stepnica #Nikon #Canon #ZalewSzczecinski #Polish #nature #photography #poland

Bielik polowanie urządza z zasiadki (na ziemi lub na słupie, wypatrując ofiar) lub z lotu patrolowego. W obrębie swojego rewiru może mieć tzw. czatownie (są nimi wysokie drzewa), z których obserwuje jezioro lub staw. Spada na ofiarę z wyciągniętymi szponami. Może też rzucić się za nią w pościg. Ze względu na polowanie na zwierzęta wodne (ryby, ptaki), które wyławia z wody, w przeciwieństwie do orłów, bielik nie ma opierzonych skoków aż po palce, co mogłoby mu przeszkadzać. Łapie ryby z powietrza i podobnie jak rybołów może zanurzyć się w tym celu w wodzie. Gdy upatrzy dużą grupę ptaków, stara się odsunąć pojedyncze osobniki od reszty i dopiero wtedy je atakuje. Zwykle nęka zdobycz zmuszając ją do ciągłego nurkowania aż ta wyczerpie siły. Może też, lecąc nisko nad wodą, atakować znienacka. Czasem zdarza mu się odebrać pokarm innym ptakom oraz wydrom.
.
Przeżyj niesamowitą przygodę z Bielikami na akwenie Zalewu Szczecińskiego.
Rejsy indywidualne i grupowe.
Rekreacyjnie i dla profesjonalistów.
Dla dorosłych i rodzin z dziećmi.
Dla obserwatorów, dla fotografów, dla filmowców.
Dla każdego miłośnika pięknej dzikiej przyrody.
Rezerwacje i zapisy konieczne z wcześniejszym wyprzedzeniem, preferowany kontakt telefoniczny
Janusz 691760553
[email protected]
Nasza lokalizacja: https://goo.gl/maps/W7k1jMqN6hv

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-photography.jpg

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-nature.jpg

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-wyprawa-lodzia-turystyka.jpg

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-expedition-by-boat.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!