One Day One White-tailed Eagle Poland Stepnica Fotołowy #2

in nature •  9 months ago  (edited)

20180831-OneDayOneEagel-stepnica-janusz-gancarczyk-fotolowy-orly-z-bliska.png

The white-tailed eagle's diet is varied, opportunistic and seasonal. The main food is fish, mammals and birds. Some are mainly scavengers who steal food from otters or other birds of prey (seagulls, cormorants, ospreys). The daily demand for food of these birds is on average 500-600 g. On the Baltic coast, their diet (except fish) consists mainly of water birds - from terns to otters and from pike. They were reported to be hunting for cormorants that in some cases would destroy whole colonies. These birds are able to kill much larger animals - for example, lambs or deer calves.
.
.
.
Experience an amazing adventure with Bieliki on the reservoir of the Szczecinski Lagoon.
Individual and group cruises.
Recreation and for professionals.
For adults and families with children.
For observers, for photographers, for filmmakers.
For every lover of beautiful wild nature.
Reservations and registration required earlier in advance, preferred telephone contact
Janusz 691760553
[email protected]
Our location: https://goo.gl/maps/W7k1jMqN6hv

#eagle #photo #Stepnica #Nikon #Canon #ZalewSzczecinski #Polish #nature #photography #poland

Dieta bielika jest zróżnicowana, oportunistyczna i sezonowa. Głównym pożywieniem są ryby, ssaki oraz ptaki. Niektóre są głównie padlinożercami podkradającymi jedzenie wydrom lub innym ptakom drapieżnym (mewom, kormoranom, rybołowom). Dobowe zapotrzebowanie na żywność tych ptaków wynosi średnio 500-600 g. Nad Bałtykiem ich dieta (poza rybami) składa się głównie z ptaków wodnych – od rybitw do wydrzyków oraz ze szczupaków. Raportowane były ich polowania na kormorany doprowadzające w niektórych przypadkach do niszczenia całych kolonii. Ptaki te są w stanie zabić dużo większe od siebie zwierzęta – np. jagnięta lub cielęta jelenia.
.
.
.
Przeżyj niesamowitą przygodę z Bielikami na akwenie Zalewu Szczecińskiego.
Rejsy indywidualne i grupowe.
Rekreacyjnie i dla profesjonalistów.
Dla dorosłych i rodzin z dziećmi.
Dla obserwatorów, dla fotografów, dla filmowców.
Dla każdego miłośnika pięknej dzikiej przyrody.
Rezerwacje i zapisy konieczne z wcześniejszym wyprzedzeniem, preferowany kontakt telefoniczny
Janusz 691760553
[email protected]
Nasza lokalizacja: https://goo.gl/maps/W7k1jMqN6hv

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-photography.jpg

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-nature.jpg

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-wyprawa-lodzia-turystyka.jpg

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-expedition-by-boat.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!