eupidere pasek

in myszkier •  9 months ago 

9ac3196f-1dde-49e1-9531-091fdb3b055f.jpeg


Chyba ktoś był bardzo grzeczny tego roku.Dzięki @eupidere i "Mikołaj",że docieracie aż na wyspy.
Zawinąć i nie otwierać przed gwiazdką.
#myszkier #hull #eupidere #prezent #fotografia


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!