okazjonalne typy "janusza" cz.97

in #mypicks5 years ago

No i stało się to, co właściwie było do przewidzenia... jak napisałem wczoraj, jak najdalej od polskiej piłki kopanej... ale jak się nie przestrzega swoich własnych zasad to trzeba przyjmować karę jako kolejną lekcję...

wczoraj.jpg

dzisiaj liczę na choć częściowe odrobienie paru groszy... zobaczymy

dzisiaj.jpg

Kupony - 36
Wygrany/Przegrany (W/P) 19/17
całkowita stawka - 685
zysk/strata +434,13
powodzenia

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25732.55
ETH 1813.76
USDT 1.00
SBD 2.18