okazjonalne typy "janusza" cz.96

in #mypicks5 years ago

Jak to czasami dobrze nie mieć czasu, Lech porażka, więc stawianie na niego byłoby stratą..
ale i wczorajszy kupon również nalezy spisać na straty, cóż nie zawsze mozna wygrywac.

wczoraj.jpg

dzisiaj startuje najgorsza liga świata, a na pewno Europy... czyli polokupa.... nauczony doświadczeniem wiem, że nie powinenem tego w ogóle tykać... ale nałóg to nałóg...

dzisiaj.jpg

Kupony - 35
Wygrany/Przegrany (W/P) 19/16
całkowita stawka - 670
zysk/strata +449,13
powodzenia

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27055.51
ETH 1891.50
USDT 1.00
SBD 2.27