okazjonalne typy "janusza" cz.95

in #mypicks5 years ago

ostatni mój kupon został trafiony...
belgia.jpg

do tego trafnie wytypowałem zwycięzcę Finalu... ale nie zdąrzyłem zakładu podać za blogu, więc nie będą go liczył w ogólnym rozrachunku. Tak samo z braku czasu nie podałem wczorajszego kuponu...

wczoraj.jpg

Na dzisiaj nie mogłem się zdecydować, więc na tyle na ile pozwolił mi czas...dzisiaj.jpg

a jak zdąrzę to X2 na Kolejorza...

Kupony - 34
Wygrany/Przegrany (W/P) 19/15
całkowita stawka - 660
zysk/strata +459,13
powodzenia

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27144.68
ETH 1870.55
USDT 1.00
SBD 2.13