okazjonalne typy "janusza" cz.106

in #mypicks5 years ago

czwartek był nadzwyczaj udsanym dniem, a mój typ przerósł nawet moje oczekiwania...

8 goli w meczu Jagi i awans... no, no... ciekawe rozstrzygnięcie

wczoraj.jpg

a tutaj mój drugi kupon, którego nie podałem z wiadomych względów ;-P
oraz nie będę go uwzględniał w rozliczeniu... taka ryzykowna taśma

wczoraj2.jpg

a dzisiaj pomalutku zaczynają się rozgrywki w coraz to ciekawszych ligach... już niedługo będzie z czego majstrować kupony
dzisiaj jeszcze tak trochę lajtowo...

dzisiaj.jpg

Kupony - 46
Wygrany/Przegrany (W/P) 24/22
całkowita stawka - 795
zysk/strata +462,47

powodzenia

Sort:  

Congratulations @edeco! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26537.55
ETH 1847.55
USDT 1.00
SBD 2.24