okazjonalne typy "janusza" cz.105

in #mypicks5 years ago

W niedzielę już cieszyłem się z trafionego kuponu, kiedy w pierwszej połowie goście z Antwerpii strzelili gola... niestety cieszyłem się troszkę przedwcześnie, co widać na przedstawionym kuponie...

wczoraj.jpg

dzisiaj wg. mnie "perełka", Rio Ave - Jaga Bialystok...
Over 2,5 - wygrana gospodarzy 2-1, wtedy goście zadowoleni z awansu, ja z trafionego kuponu...

dzisiaj.jpg

Kupony - 45
Wygrany/Przegrany (W/P) 23/22
całkowita stawka - 780
zysk/strata +445,97

powodzenia

Sort:  

Uncomplicated article. I learned a lot of interesting and cognitive. I'm screwed up with you, I'll be glad to reciprocal subscription))

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27074.39
ETH 1895.01
USDT 1.00
SBD 2.27