okazjonalne typy "janusza" cz.101

in #mypicks5 years ago

mała przeplatanka, raz do przodu raz wstecz... niestety wczoraj o jeden mecz za dużo...
a szkoda

wczoraj.jpg

dzisiaj LE i w kwalifikacjach jest z czego wybierać... dlatego "zbudowałem" sobie dwa kupony.
Oto pierwszy...
dzisiaj1.jpg

... i drugi.
dzisiaj2.jpg

Kupony - 40
Wygrany/Przegrany (W/P) 21/19
całkowita stawka - 725
zysk/strata +436,69
powodzenia

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27690.59
ETH 1901.56
USDT 1.00
SBD 2.17