အခ်ိန္ပိုကို ဘယ္လို သံုးသလဲ

in #myanmar • 3 years ago

FB_IMG_1520351792146.jpg

🕔🕔 အခ်ိန္ပိုကို ဘယ္လို သံုးသလဲ။ 🕔🕔
🔝🔝 အဲဒါကို ၾကည့္ၿပီး ဒီလူဟာ 🔝🔝
🌠🌠 ဘယ္လိုလူ ျဖစ္လာမလဲဆိုတာ
ေျပာနိုင္ပါတယ္ 🌠🌠

အခ်ိန္ပိုဆိုတာ ဘာကို ေခၚတာလဲ။
တကယ္ေတာ႔ အခ်ိန္ပိုဆိုတာ မရွိပါဘူး။
အခေၾကးေငြ ရတဲ႔အလုပ္ကို လုပ္ေနတဲ႔အခ်ိန္
မဟုတ္တာကို အခ်ိန္ပိုလို႔ ေခၚတယ္။
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဆိုရင္ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ႔
အခ်ိန္ မဟုတ္တဲ႔အခ်ိန္ကို အခ်ိန္ပိုလို႔ ေခၚတယ္။

တကယ္ေတာ႔ အခ်ိန္က ပိုေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။
မလုပ္မေနရ လုပ္ရမယ္႔ အလုပ္ မရွိတဲ႔အခ်ိန္၊
ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကို ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ ကိုယ္
လုပ္နိုင္တဲ႔အခ်ိန္ကို အခ်ိန္ပိုလို႔ ေခၚေနတာပါ။
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သံုးခြင့္ရွိတဲ႔အခ်ိန္ကို
အခ်ိန္ပိုလို႔ ေခၚေနတာပါ။

တိုးတက္ႀကီးပြားတဲ႔ သူေတြဟာ အဲဒီ
အခ်ိန္ပိုလို႔ ေခၚတဲ႔ အခ်ိန္ကို ေကာင္းေကာင္း
ရင္းနွီးျမွပ္နံတတ္တယ္။
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သံုးခြင့္ရွိတဲ႔အခ်ိန္ကို
အေကာင္းဆံုးေနရာမွာ သံုးတဲ႔သူဟာ
တစ္ေန႔တစ္ျခား အရည္အခ်င္း ပိုရွိလာတယ္။
လြတ္လပ္တဲ႔သူ ျဖစ္လာတယ္။

အခ်ိန္ကို တန္ဖိုးရွိရွိသံုးတဲ႔သူဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို
ကိုယ္ ေလးစားမႈ ရွိတယ္။ သူတစ္ပါး ေလးစားတာ
ကိုလည္း ခံရတယ္။ အရည္အခ်င္း ရွိတဲ႔သူေတြနဲ႔
ခ်စ္ခင္ရင္းနွီးမႈ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုးတက္ဖို႔
အလားအလာ ရွိတယ္။

အခ်ိန္ျဖဳန္းေနတဲ႔သူကို ဘယ္သူမွ မေလးစားဘူး။
လူေတြရဲ႕ ေလးစားမႈကို မရရင္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း
ထဲမွာ ေနရာေကာင္း မရနိုင္ဘူး။ တပည့္က အခ်ိန္
ျဖဳန္းေနရင္ ဆရာက အဲဒီတပည့္ကို ေပးရတဲ႔အခ်ိန္
ဟာ ေပးရက်ိဳးမနပ္ဘူး လို႔ ေတြးမယ္။ အဲဒီလိုဆိုရင္
အဲဒီတပည့္ဟာ ဆရာ႔ဆီက ရနိုင္သေလာက္ပညာ
ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရမွာ မဟုတ္ေတာ႔ဘူး။ ဒါေၾကာင့္
အဲဒီတပည့္ဟာ တကယ္ထူးခြ်န္တဲ႔သူ မျဖစ္နိုင္ေတာ႔
ဘူး။

တရားအားထုတ္တဲ႔အခါမွာလည္း အခ်ိန္မေရြး၊
ေနရာမေရြး သတိကို ကပ္ထားနိုင္မွ ၾကားလပ္
သြားတာ မရွိေအာင္ တရားကို အားထုတ္နိုင္မွ
တကယ္ အဆင့္ျမင့္တဲ႔ တရားကို သိနိုင္တယ္။
လုပ္ခ်င္လုပ္မယ္ မလုပ္ခ်င္မလုပ္ဘူး ဆိုရင္ေတာ႔
အဆင့္ျမင့္တဲ႔ တရားကို မသိနိုင္ဘူး။

ဒီေခတ္မွာ အခ်ိန္ျဖဳန္းတဲ႔သူေတြ ပိုမ်ားလာတယ္။
အခ်ိန္ျဖဳန္းဖို႔ နည္းေတြလည္း ပိုမ်ားလာတယ္။
အခ်ိန္ျဖဳန္းတဲ႕ လူငယ္ေတြ ဘာျဖစ္မလဲ။
အသက္ႀကီးလာေလ အသံုးမဝင္ေလ ျဖစ္မယ္။
ခိုင္းတာလုပ္ရတဲ႔သူေတြ ျဖစ္မယ္။ ေခါင္းေဆာင္
မျဖစ္နိုင္ဘူး။

#ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက ( မဟာၿမိဳင္ေတာရ )

#Posted_by_Words_of_Buddha