နင္ေပးခဲ႔ေသာခြန္အား ( I gave strength )

in #myanmar4 years ago

image
နင္ေရာက္လာဖို႔ ငါေမ်ွာ္လင့္ေနမိေပမယ့္ ငါ့စိတ္ေတြက စိုးရိမ္စိတ္ေတြနဲ႔ပါ…ဟယ္။ငါ့ဆီကိုေရာက္လာခဲ႔သာကို နင့္ကိုျမင္မိေတာ့ ငါ႔စိတ္ေတြဟာ ေက်နပ္အားရစိတ္ေတြ ျဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္။နင္ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို လက္ခံရရွိခဲ႔တဲ႔အတြက္ေျကာင့္ ကြဲေျကေနတဲ႔ ငါ့နွလံုးသားဟာ steemitမွာစာေတြေရးျပီးpostေတြမ်ားစြာ တင္နိုင္ဖို႔အတြက္္ ခြန္အားမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔ရပါတယ္။ေက် ဇူးတင္ပါတယ္လို႔ ငါဘက္ကနင့္ကို ထက္မေျပာခ်င္ ေတာ့ပါဘူးေလ။ေက်းဇူးဆိုသာေတြကို အထက္ထက္အခါခါ အျကိမ္ေရမတြက္နိုင္ေအာင္ လူအမ်ားအား ငါေျပာေနရလို႕ပါေနာ္။နင့္ဘက္က နားလည္ျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ ကိုယ္ခ်င္းစာနာ ေပးနိုင္ပါတယ္ဆုိရင္ပဲ အရာရာအတြက္ ငါ႔ဘက္က ေက်နပ္ ေျဖသိမ့္လိုက္ပါ႔မယ္…ဟာ။ငါတို႔နွစ္ေယာက္ မေတြ႔ျဖစ္ခဲ႔ျကသာ ျကာလို႔သြားခဲ႔ျပီဆိုေတာ့ နင့္ဘက္ကငါ႔ကို မုန္းေမ့သြားခဲ႔ျပီလို႔ ဝမ္းနည္းစြာ တဖက္သက္ ထင္ေနမိခဲ႔တယ္ေလ။ယခုေတာ ကြဲေျကေနတဲ႔ ငါ႔နွလံုးသားေလးကို နင္မသိမသာ ျပန္ဆက္လို႔ေပးလာခဲ႔ျပီေနာ္။အေျကာင္းအရာေလးတစ္ခုေျကာင့္ ဝမ္းနည္းေနမိခဲ႔တဲ႔ ငါ႔စိတ္ေတြက္ို ေမ႔ပစ္နိုင္ေအာင္ျကိုးစားေနရင္း အမွတ္တမဲ႔မွ အမွတ္တရ ျဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္ဆိုတဲ႔ သတိတရ(သူရ)
ေရးသားသူ(သိေနျပီ)
@thura
msc:066

Sort:  

Nice post!

လြမ္းေနသူ သီခ်င္းေလး သတိယမိ

အေဆြးဓာတ္ခံေလးမ်ားနဲ႕ ကိုသူရပါတကား
ဖတ္မိလိုက္တိုင္း တစ္ခုခုေတာ့ က်န္မိေစတယ္ Bro

You got a 0.54% upvote from @upme requested by: @thura.
Send at least 1.5 SBD to @upme with a post link in the memo field to receive upvote next round.
To support our activity, please vote for my master @suggeelson, as a STEEM Witness

This post has received gratitude of 0.48 % from @appreciator thanks to: @thura.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.040
BTC 28682.02
ETH 1729.78
USDT 1.00
SBD 2.49