မန္းထားတာေလး!

in #myanmar2 years ago

Screenshot_2017-12-16-08-42-44-272_com.android.chrome.png

အလကားေနရင္း fb ေပၚမွာပဲ အခ်ိန္ကုန္ခံမေနျကပါနဲ့။
ဒီေခတ္မွာ crypto currencies ေတြနဲ့ ရင္းႏွီးက်ြမ္းဝင္မႈ မရွိေသးရင္ ေတာ္ေတာ္ျကီးကို ေခတ္ေနာက္က်က်န္ခဲ့ပါလိမ့္မယ္။
ဒါ့ေျကာင့္ မိတ္ေဆြတို့ crypto currencies ေတြကို ေလ့လာျကပါလို့ တိုက္တြန္းပါတယ္ဗ်ာ။