လူေကာင္းေတြျဖစ္ၾကလို႔

in #myanmar3 years ago

မေန႔ကက်ေနာ္ ေဆးလိပ္သြားဝယ္တယ္ဗ်
ေဆးလိပ္တဗူး ၄၀၀၀ က်ပါတယ္ က်ေနာ္ပိုက္ဆံ ေပးလိုက္တာက ၁၀၀၀၀ တန္ပါ အဖိုးႀကီး
ျပန္ေပးလာတာက ၇၀၀၀ ပါ...

image

က်ေနာ္လည္း ပိုက္ဆံအပိုရတာနဲ႔ ဆိုင္ကေန အျမန္လစ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္ ေျခေလးငါးလွမ္းမၽွ
လွမ္းရုံနဲ႔ ဆိုင္ရွင္အဖိုးႀကီးက "ေဟ့ ေကာင္ေလး ခဏလာခဲ့ဦးတဲ့" က်ေနာ္အသဲထိတ္သြားတယ္

က်ေနာ္ျပန္လွည့္ၾကည့္ေတာ့ "ဒီမွာ မင္းေဆးလိပ္ဗူး
ေမ့ေနလို႔ကြ" က်ေနာ္လည္း ကိုယ့္အေပၚေကာင္းသူ
တေယာက္ကို မေလးစားပဲ မေနႏိုင္တာနဲ႔
"ဦးေလးေရာ့ဒီမွာ ခဏက ဦးေပးတဲ့ ပိုက္ဆံ ၁၀၀၀ ပိုသြားလို႔ပါဗ်"ပိုခဲ့တဲ့ပိုက္ဆံ ျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္....

အဖိုးႀကီးလည္း က်ေနာ္ေစတနာကို ေလးစားသြားပုံ
ရပါတယ္ "ေကာင္ေလး "မင္းလက္ထဲက ေဆးလိပ္ဗူး
ငါ့ကိုျပန္ေပးပါ " သူေတာင္းတာနဲ႔ က်ေနာ္လည္းျပန္ေပး
လိုက္တယ္ "အဲဒီေဆးလိပ္က အတုႀကီးကြ ေရာ့ဒီမွာ
အစစ္"

က်ေနာ္လည္း သူ႔ေစတနာကိုၾကည့္ၿပီး မ်က္ရည္
ပါဝဲမိတယ္ "ဦးေလး က်ေနာ္ပိုက္ဆံ က်ေနာ့္ကို
ျပန္ေပးပါဗ်ာ" သူကနားမလည္သလိုလိုနဲ႔ ပိုက္ဆံကို
ျပန္ကမ္းေပးခဲ့တယ္ "ေဆာရီးပါဦးရာ ဒီ ၁၀၀၀၀ တန္က
အတုႀကီးဗ် ေရာ့ဒီမွာ အစစ္ကိုယူလိုက္ပါ"

ဒီလိုနဲ႔ က်ေနာ္လည္း ျပန္ဖို႔ ေျခလွမ္းျပင္တုန္း "ေကာင္ေလးခဏကြာ" မ်က္ရည္ေတြ ဝဲေနတဲ့
အဖိုးႀကီးက..
"ေနာက္ဆို ပိုက္ဆံအိတ္ကို ေကာင္းေကာင္း
သိမ္းပါကြာ ခုေခတ္လူေတြက ယုံလို႔မရဘူးကြ" သူ႔လက္ထဲက က်ေနာ္ပိုက္ဆံအိတ္ကို ျပန္ၿပီး
လွမ္းေပးေနတာကို ျမင္ရတယ္...

ကၽြန္ေတာ္လည္း သူ႔လို လူေကာင္းနဲ႔ေတြ႕မွ
ဘာေျပာလို႔ ေျပာရမွန္းမသိေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္
ေနာက္ဆုံးေတာ့ "အဲဒီ ဦးေလးက တကယ့္လူေကာင္း
တေယာက္ပါ က်ေနာ္တကယ္ ေလးစားမိတယ္..

ကိုယ့္အေပၚ ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့ လူတေယာက္ကို
ကိုယ္က မေကာင္းခဲ့ရင္ ေနာင္ဘဝအတြက္ မေတြး
ရက္စရာဆိုၿပီး ေတြးမိတာနဲ႔
"ေနာက္ဆို ဦးေလးလည္း သတိထားပါ
ခုေခတ္လူေတြက ေျချမန္လက္ျမန္တယ္ ဦးေလးလို႔
ေျပာၿပီး အက်ႌၾကားက သူ႔ရဲ႕ေရႊလက္ပတ္ေလးထုတ္ကာ
"ေရာ့ဒီမွာ ဦးေလးရဲ႕ ေရႊလက္ပတ္"

ဒီလိုနဲ႔ သူနဲ႔က်ေနာ္ တေယာက္ကိ္ုတေယာက္
ခ်ီးမြမ္းစကားေတြ အျပန္လွန္ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္....

ခုေခတ္ လူေတြက ယုံရတာ မဟုတ္ဘူးဗ်
မလစ္နဲ႔ လစ္ရင္ လစ္သလို လုပ္စားတတ္ၾကတယ္...

ေတာ္ေသးတာေပါ့ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္လုံးက
လူေကာင္းေတြ ျဖစ္ေနၾကလို႔ ဒီေနရာမွာ
တျခားလူေတြသာဆို မေတြးရက္စရာပါဗ်ာ...

ေစတနာျဖစ္😃
Credit စြယ္စုံ-ကၽြဲေက်ာင္းသား

Sort:  

လူေကာင္းမျဖစ္မီဆိုးေနတာေတြျပင္သင့္ပါတယ္

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by thaelay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.