ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

in #myanmar3 years ago

image

ယခုေခတ္မွာဆုိရင္ မီဒီယာရဲ႕ က်ယ္ျပန္႔မႈေၾကာင့္ အမ်ားနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနတဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ား သတင္းေတြထဲမွာပါမႈ အင္မတန္မ်ားပါတယ္။

အႏုပညာသည္ေတြ၊ အားကစားသမားေတြ၊ ကုေဋၾကြယ္သူေ႒းႀကီးေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ မီဒီယာေလာကရဲ႕ အာ႐ုံစုိက္မႈ ခံၾကရပါတယ္။

ဒီလုိအေျခအေနေတြေၾကာင့္ အမ်ားၾကဳိက္ေအာင္ ေျပာခ်င္ၾက၊ လုပ္ခ်င္ၾကတာေတြ ႐ွိလာပါတယ္။ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ႐ုပ္ပုံလႊာကုိ အမ်ားၾကဳိက္ပုံျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒီလုိအျပဳအမူေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးလုပ္သူမ်ား သတိထားဖုိ႔ လုိပါတယ္´ ။ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရယူၾကပါ။ အမ်ားအၾကားေနရေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးေတာ့ တစ္ကုိယ္တည္းျဖစ္တယ္ဆုိတာ မေမ့ၾကပါနဲ႔´ ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဒီစကား (ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)

AK Moe